horso by themebuzz

Magazyn

Oprogramowanie magazynowo - księgowo - kadrowe

Wdrażamy oprogramowanie magazynowo – księgowo – kadrowe firmy Insert. Posiadamy status dyplomowanego serwisanta  oraz partnera Insert. Wdrożeniami zajmujemy się już ponad 15 lat, posiadamy bogate doświadczenie z zakresu integracji i wdrożeń produktów firmy Insert

Firma Rcom jest partnerem Insert

Subiekt nexo PRO to program wspomagający obsługę sprzedaży w małych i średnich firmach. Jest to rozszerzona wersja Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Subiekt nexo PRO pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO stworzono m.in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.

Subiekt nexo PRO charakteryzuje się też większą otwartością i elastycznością. Pozwala np. dodawać pola własne do różnych elementów programu, a także własne raporty i wzorce wydruku.

Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:

·        pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;

·        pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma;  faktura sprzedaży z wielu magazynów;

·        rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;

·        kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;

·        kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;

·        prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;

·        obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;

·        kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);

·        rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);

·        prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty;

·        rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);

·        automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;

·        pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO;

·        możliwość użycia drukarki fiskalnej jako biurowej i drukowanie na niej dowolnych dokumentów jako wydruków niefiskalnych. Listę drukarek, oferujących taką możliwość, można znaleźć tutaj;

·        szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na dokumentach oraz w kartotece klientów za pomocą pełnego śladu rewizyjnego;

·        realizacja zamówień od klientów w przesunięcia międzymagazynowe.

 

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
 • zaawansowane pola własne do obiektów systemu;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków;
 • brak ograniczeń dla plików biblioteki załączników i flag własnych;
 • role użytkowników ułatwiające odpowiednie nadawanie uprawnień;
 • profilowanie dostępu użytkowników do magazynów i oddziałów;
 • definiowanie widoków dla użytkowników;
 • możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);
 • obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;
 • kosztorysowanie i sprzedaż usług z wykazem materiałów niezbędnych do ich realizacji;
 • precyzja ceny do 6 miejsc po przecinku;
 • możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);
 • obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);
 • sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie,  rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
 • parametr pokazywania lub ukrywania partii asortymentu z przekroczonym terminem ważności;
 • automatyczne numerowanie partii (generowanie automatycznych kodów dostaw) podczas wprowadzania do magazynu;
 • możliwość ukrycia asortymentu na wybranych magazynach przy sprzedaży, wydaniach magazynowych i zamówieniach;
 • wydawanie asortymentu wg HIFO (najdroższe dostawy rozchodowane w pierwszej kolejności);
 • korekta kosztu dostaw;
 • możliwość zbiorczej realizacji wielu zamówień jednym dokumentem;
 • widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;
 • widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • minimalna wymagana kwota do zrealizowania zamówienia od klienta;
 • kontrola kolejności realizacji zamówień ze względu na datę wystawienia zamówień;
 • kompletowanie zamówień czyli rezerwowanie dostaw niezbędnych do zrealizowania zamówienia;
 • rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami;
 • raport „Dostawy przeterminowane” prezentujący asortyment po dacie ważności. 

Gestor nexo PRO to elastyczny system wspomagający budowanie trwałych
relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji
różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i
efektywność.

Gestor nexo PRO umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych
klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz
prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą
wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym,
organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z
delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac,
rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej
funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań,
dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb
firmy (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola,
słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).

Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem
sprzedaży Subiekt nexo, co umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych
kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie
ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Podstawowe
możliwości Gestora nexo PRO:

 • przechowywanie i łatwe
  wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem
  danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii
  kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych
  ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie
  zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla
  klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz
  ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty
  magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na
  ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie
  promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub
  masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do
  kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie
  działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów
  internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i
  niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych
  działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji
  automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji
  między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych
  oraz zleceniach serwisowych;
 • dla zleceń serwisowych
  możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie
  wiadomości e-mail oraz SMS;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie
  ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z
  zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami
  e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek
  e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę
  e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim,
  angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników,
  reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z
  możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników
  umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie
  pdf);
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i
  wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych
  z Gestora GT.


Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gestora – możliwość
  tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w
  nexo SDK – pobierz);
 • oferty wielowariantowe;
 • tzw. punkty rozszerzania –
  możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne
  definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
 • zaawansowane pola własne wraz
  ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe,
  asortyment);
 • wydruki własne;
 • raporty własne;
 • flagi własne definiowane dla
  konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
 • dedykowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról
  użytkowników;
 • definiowanie oddziałów;
 • definiowanie wielu dostawców w
  danych asortymentu;
 • obsługa zamienników
  asortymentu;
 • biblioteka załączników (powyżej
  1000 załączników).


Rcom Usługi Informatyczne 

Zapraszamy do kontaktu.

Linki

Kontakt